Słyszymy te pytania tak często,
że odpowiedź na nie możemy dać
z zamkniętymi oczami w środku nocy.
Oczywiście chętnie też to zrobimy w ciągu dnia,
mając oczy szeroko otwarte.
Jeżeli na spotkaniu wymyślisz pytanie,
którego tu nie ma,
też oczywiście chętnie na niego odpowiemy.

Badania marketingowe, badania jakościowe.

Jeżeli natomiast już teraz nasuwa Ci się jakieś pytanie – napisz do nas

 

 • Czym to się różni od badań tradycyjnych?
  Badania etnograficzne zawsze odbywają się w naturalnym środowisku – w domu informatora, w miejscu sprzedaży, w pracy, szkole itd. Powoduje to nie tylko, że informatorzy czują się swobodniej i bezpieczniej, ale zapewnia też możliwość porównywania deklaracji z rzeczywistością – z naturalnymi zachowaniami, faktami pozawerbalnymi, faktami niemymi.
 • Dlaczego Klient nie może uczestniczyć w badaniu?
  Uczestnictwo Klienta w badaniu zaburza naturalną równowagę pomiędzy informatorem a badaczem – w szczególności jeśli jest to indywidualny wywiad lub obserwacja jednej osoby. Badania etnograficzne wkraczają w obszary prywatne i intymne – informator wpuszcza nas do swojego domu – i dlatego bardzo ważne jest danie mu poczucia, że kontroluje sytuację. Dodatkowa osoba powoduje dyskomfort, informator jest bowiem w mniejszości i subiektywnie traci kontrolę nad sytuacją.
 • Czy można etnografią badać: koncepty/reklamy/nowe produkty/usługi?
  Oczywiście. Naszym zdaniem etnografia jest najlepszym sposobem na badanie tych obszarów. Dzięki sprawdzonym metodom i technikom jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Klienta pytania.
 • Czy Wy robicie Fokusy?
  Tak, ale różnią się one od tradycyjnych fokusów. Zawsze odbywają się w naturalnym dla informatorów środowisku (w domu jednej z zaproszonych osób), a informatorzy znają się pomiędzy sobą, co jest elementem zapewniającym warunki utrudniające kłamanie.
 • Skoro wszyscy kłamią czy Wy też?
  Tylko w czasie prywatnym:) Kiedy mówimy o sobie - mówimy nie tylko prawdę - ale gołą prawdę. Wierzymy że miłe zaskoczenie jest lepsze niż małe rozczarowanie.
  A jeżeli chodzi o prezentacje wyników badan - jesteśmy tylko i wyłącznie posłańcem. Bazujemy na tym co widzimy, słyszymy, obserwujemy, porównujemy.
  Bo ludzie kłamią ale dowody nie...
 • Czy to są badania reprezentatywne?
  Badania etnograficzne są badaniami jakościowymi, więc nie można w ich przypadku mówić o reprezentatywności w kategoriach badań ilościowych i stosowanego w nich pojęcia reprezentatywnej próby. Jednocześnie badania etnograficzne koncentrują się na analizie wzorców myślowych, kulturowych, społecznych i wzorców zachowań – nie opisujemy i nie analizujemy anegdot, a wzorce powtarzające się w badanej grupie. W takim sensie badania etnograficzne są reprezentatywne.
 • Co to jest jedna jednostka badawcza? Jeden człowiek, jeden sklep, jedna rodzina?
  Jednostka badawcza to jedno badanie wybraną techniką. W zależności od techniki jedna jednostka badawcza może obejmować bardzo różną liczbę osób – w przypadku Ethno Rozmowy® jest to jedna osoba, w przypadku Fokusa Naturalnego® pięć osób, a w trakcie jednodniowej obserwacji w miejscu sprzedaży około 15-20 osób.
 • Dlaczego nie ma scenariusza z pytaniami?
  Badanie etnograficzne jest zbliżone do zwyczajnej rozmowy, gdzie tematy pojawiają się spontanicznie i płynnie przechodzą z jednego w drugi. Projekt wywiadu jest elastyczny, etapowy, ewolucyjny (3 razy E). Elastyczny, ponieważ pierwsze odpowiedzi kształtują dalsze pytania. Etapowość odnosi się do procesu gromadzenia informacji oraz ich analizowania tak, aby jak najbardziej zbliżyć się do realistycznego modelu zjawiska. Ewolucyjność oznacza, że tematy mogą ulegać korekcie w trakcie badania
  Z tego względu scenariusz wywiadu ma formę tematów, a nie gotowych pytań.
 • Skąd wiadomo, ze badacz nie przedstawia swojej opinii?
  W projekcie każdorazowo bierze udział kilku badaczy, z których każdy pisze osobny raport z badania. Konfrontujemy więc wyniki uzyskane przez kilka osób i bierzemy pod uwagę tylko elementy powtarzalne. Dodatkowo badacze każdorazowo sprawdzają wszystkie uzyskane wyniki na kilku poziomach, co wyklucza opieranie się jedynie na subiektywnej opinii a nie na faktach.
 • Skąd wiadomo, że badani nie kłamią?
  W trakcie badania zawsze analizujemy kilka warstw znaczeniowych i pozyskujemy informacje z różnych kontekstów, co wyklucza możliwość kłamstwa ze strony informatorów. Nie bazujemy jedynie na tym co mówią – konfrontujemy to z ich zachowaniami, faktami niemymi, wypowiedziami ich rodziny oraz znajomych.
 • Dlaczego lepiej badać znajomych niż obcych na fokusie? Czy nie będą zbyt podobni do siebie?
  To aby informatorzy się znali jest warunkiem świadomym i koniecznym. Obecność znajomych na spotkaniu powstrzymuje przed próbami kłamstwa lub kształtowania się na osobę, którą się nie jest w obawie, że znajomi zauważą to i ujawnią.
 • Co daje nam fakt, że badania są w domu?
  Przeprowadzanie badań w domach informatorów powoduje, że czują się oni bezpiecznie i komfortowo. Domowa atmosfera sprzyja luźnej i otwartej rozmowie. Pozwala to też na konfrontację tego, co mówią nam informatorzy z faktami niemymi, które znajdujemy w domu.
 • Ile wywiadów można przeprowadzić w czasie jednego dnia obserwacji w miejscu sprzedaży?
  Ilość wywiadów zależy w dużej mierze od miejsca obserwacji, jego popularności i ilości osób odwiedzających. Czasem to nawet około 20 wywiadów.
 • Czy Ethno Praca to po prostu Mystery Shopper?
  Ethno Praca® jest techniką, która bada nie tylko pracowników, ale także klientów, firmę, obowiązujące w niej procedury itd. Dodatkowo jest techniką jawną i nieoceniającą – powoduje to, że pracownicy chętnie dzielą się z badaczami swoimi spostrzeżeniami na temat klientów i firmy, proponują rozwiązania, które mogłyby usprawnić ich pracę, opowiadają o rzeczach, które im nie odpowiadają lub które stanowią dla nich przeszkody w dobrym wykonywaniu swoich obowiązków. Ethno Praca® jest więc techniką znacznie pojemniejszą i przyjaźniejszą dla pracownika niż Mystery Shopper .
 • Czy pracownicy nie będą się bali mówić Wam prawdy, nie uznają, że to kontrola?
  Badacze pochodzą z firmy zewnętrznej, badanie jest jawne, anonimowe i nie ma na celu oceny konkretnych osób, co powoduje, że pracownicy bardzo szybko otwierają się przed badaczami. Wręcz dostrzegają w badaniu szansę na przekazanie swoich sugestii i uwag i chętnie dzielą się nimi z badaczami.
 • Czy obserwacje w sklepach to Mystery Shopping?
  Obserwacje w odróżnieniu od Ethno Pracy® i badań typu Mystery Hopper koncentrują się na klientach i ich zachowaniach, a nie na pracownikach (choć ten aspekt też jest uwzględniany). Badacze obserwują zachowania klientów w miejscach sprzedaży, procesy decyzyjne, motywacje i bariery zakupu określonych produktów. Prowadzą też wywiady z klientami.
 • Co dają badania przy półce sklepowej?
  Pozwalają na wyjście poza pamięć i obserwowanie naturalnych reakcji i zachowań informatora w miejscu interakcji z produktem – w sklepie, gdzie informator ma dostęp do wielu produktów, może je sobie przypomnieć, dotknąć ich, pokazać badaczowi o co dokładnie mu chodzi.
 • Kto się w ogóle zgadza na te badania?
  Na badania godzą się „zwykli” ludzie, tacy, których na co dzień spotyka się na ulicy. Każdy z nich musi oczywiście spełniać określone kryteria rekrutacyjne.
 • Skąd wiadomo, że badaliście ludzi „normalnych” a nie „patologię”?
  Wszyscy informatorzy przechodzą przez trzy etapową rekrutację, która wyklucza błędy w tym obszarze.
 • W czym wasze badania są lepsze od innych (mówiąc szczerze częściej pojawia się pytanie, wprost:
  dlaczego Wasze badania są droższe od innych)?
  Widzimy więcej i docieramy głębiej. Nie ufamy deklaracjom i bazujemy na dowodach. Dostarczamy wyników osadzonych w szerokim kontekście, który pozwala ocenić ich wagę i znaczenie.
 • Dlaczego nie chcecie, żeby mówić o was ankieterzy?
  Ponieważ nie jesteśmy ankieterami. Nasze badania opierają się na pogłębionych, wielogodzinnych rozmowach z ludźmi, wchodzeniu w ich środowisko, poznawaniu ich życia, poglądów i uczuć. Czyli na czymś diametralnie różniącym się od przeprowadzania ankiet.
 • Dlaczego nie robicie innych badań niż ethnograficzne?
  Ponieważ wierzymy, że etnografia jest najlepszym z możliwych podejść badawczych. Uważamy też, że aby być w czymś naprawdę dobrym, trzeba się w tym specjalizować i w pełni się temu poświęcić.
 • Co jest efektem końcowym badań? Co otrzymamy konkretnie?
  Jako efekt końcowy klienci otrzymują obszerny raport z badań w formacje dokumentu Word oraz podsumowanie najważniejszych wyników w formie prezentacji Power Point.
 • Czy dostaniemy nagrania filmowe po badaniach?
  Niezmontowany, surowy materiał z badań jest do dyspozycji naszych Klientów/Klienta. Na życzenie Klientów/Klienta montujemy też tematyczne filmy z badań.
 • Dlaczego Wasze wizytówki są "dziurawe"? ;)
  Po to żeby się tego dowiedzieć musisz sam się z nami spotkać - chętnie ci opowiemy :-)