• Analiza prawdziwego procesu decyzyjnego
 • Analiza sposobu używania produktu/usługi
 • Badania konsumenckie i eksploracyjne
 • Badania segmentacyjne
 • Badanie grup społecznych
 • Badanie kategorii
 • Badanie konceptów nowych marek
 • Badanie logotypów
 • Badanie mechanizmów promocji
 • Badanie nazw
 • Badanie opakowań
 • Badanie organizacji
 • Badanie potencjału marki
 • Badanie pozycjonowania z określeniem nowych dróg rozwoju marki
 • Badanie smaków
 • Do dostarczenia danych do dalszych badań, zwłaszcza ilościowych
 • Działania przełamujące rutynę lub wyjątkowe
 • Działania zwyczajowe
 • Działanie o ukrytych motywacjach
 • Konsumpcja mediów
 • Kultura organizacyjna
 • Poszukiwania insightów
 • Role społeczne
 • Spotykanie osób
 • Style życia
 • Testowanie komunikacji
 • Testowanie nowych produktów i usług
 • Weryfikacja istniejącej strategii komunikacji
 • Wpływ mediów na kształtowanie postaw
 • Wprowadzanie nowych marek
 • i do wielu innych celów .