Badania rynku – badania marketingowe, badania jakościowe

Badania pozadeklaracyjne
Czyli takie, które są dedykowane poszukiwaniu prawdy, w których ufamy słowom, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy na wszystko dowody.

Szukamy ich porównując ze sobą informacje pozyskane z różnych kontekstów – to, co mówią nam informatorzy zestawiamy z ich zachowaniem, z rzeczami i faktami niemymi, które znajdujemy w ich domu i najbliższym otoczeniu,
z tym co mówią nam ich bliscy i znajomi.

Wychodzimy poza słowa, które bez dowodów są tylko zbiorem liter i dochodzimy do tego, jaka jest PRAWDA.
Metoda ta jest doskonałym przykładem skutecznych badań marketingowych, szczególnie jakościowych. Badania pozadeklaracyjne – badania marketingowe, badania jakościowe.